ketostop_energyAnima Calcium peroralna otopina

za posebne hranidbene potrebe preživača

-  za smanjenje rizika pojave puerperalne pareze (mliječne groznice) u mliječnih krava i ovaca

 

Sastav:

 (11.1.6) kalcij klorid, (13.8.1) propilen glikol.

Uputa o korištenju – mliječne krave:

1.      24 sata prije teljenja – 500 ml

2.      Odmah nakon teljenja – 500 ml

3.      12 sati poslije teljenja – 500 ml

4.      Prema potrebi može se ponoviti uz preporuku veterinara

Kod ovaca se daje 70 do 80 ml po gornjoj uputi.

Preparat se daje zbog preveniranja i smanjenja rizika od pomanjkanja kalcija kod mliječnih krava. Dodatak propilen glikola kao prekursora glukoze, životinjama  nadoknađuje manjak  dijela energije, nastao zbog manje konzumacije hrane u periodu nakon poroda.

Napomena:

Preporuča se prije korištenja zatražiti  mišljenje stručnjaka za hranidbu – nutricioniste.                                  

Prije upotrebe dobro protresti.

Čuvati na sobnoj temperaturi.                             

Pakiranje: 500 ml sadržaja = 550 grama

Pakiranje: 3.000 ml sadržaja = 3.300 grama