Anima Digest anima_digest

Dijetetska mineralna mješavina za posebne hranidbene

potrebe preživača, za smanjenje rizika pojave acidoze

Sastav (u 1 kg)                                                                              

Kalcij karbonat

610,00 gr

Natrij hidrogen karbonat

110,00 gr

Natrij dihidrogen fosfat

50,00 gr

Krmni kvasac

180,00 gr

Natrij hidrogen fosfat

50,00 gr

Analitički sastav

Dodaci hrani za životinje - Nutritivni dodaci(u 1 kg)

Spojevi elementa u tragovima

 

Bakar(II) sulfat pentahidrat (3b405)

3.000,00 mg

Organski  selenizirani kvasac(3b8.10)

7.500,00 mg

Uputa o korištenju:

goveda

200 grama

telad

50 grama

koze i ovce 

25 do 50 grama

 

Anima Digest je proizvod koji je sastavljen od dva snažna pufera natrij dihidrogen fosfata i natrij hidrogen fosfata, koji u sinergiji postižu dugotrajni učinak na smanjenje acidoze u buragu. Povećana acidoza nastaje najčešće kao posljedica hranjenja sa silažom kukuruza, a također i kod ishrane velikim količinama škroba koji posljedično povećava količinu mliječne kiseline u buragu.

Dodani kalcijev karbonat i natrijev hidrogen karbonat  momentalno djeluju na smanjenje kiselosti dok puferi djeluju dugoročno. Krmni kvasac u preparatu sadrži vitamine B-kompleksa i aminokiseline koji potpomažu rast mikropopulacije u predželucima.

Dodani elementi u tragovima važni su za niz metaboličkih procesa. Izgrađuju koštani sustav, mišićni sustav, učestvuju u stvaranju krvi, povećavaju mliječnost, povećavaju plodnost i niz drugih korisnih djelovanja u organizmu.           

U hranidbi preživača potrebna je dnevna količina vlakana, minimalno 15 % u ST obroka, kako bi se omogučio pravilan razvoj mikropopulacije u predželucima. Također davanje velikih količina brzo fermentirajućih ugljikohidrata izaziva acidozu, pa je potrebno ograničiti njihovu količinu na oko 20 do 25 % u ukupnom obroku.

Kod hranjenja velikim količinama kukuruzne silaže neophodno je dodavanje pufera kako bi se smanjila kiselost a pogotovo kada silaža čini preko 60 % ST u obroku. Anima Digest se daje visoko mliječnim kravama pogotovo prilikom hranidbe s većim količinama ječma, pšenice i kukuruzne prekrupe što zna uzrokovati acidoze, a koristan je osobito za intenzivnu hranidbu junadi i teladi.

Napomena: Potražiti stručno mišljenje nutricionista ili veterinara, prije korištenja ili produljenja vremena korištenja.

 

Pakiranje: 200 grama  i 1 kg