Anima Sel

 

Općenito o vitaminu E i selenu

Vitamin E i selen su usko povezani u metaboličkim procesima,

oba štite membrane stanica od oksidativne degeneracije.

Vitamin E predstavlja prvu liniju obrane od  utjecaja

peroksida, kao produkta metabolizma lipida i njihovog utjecaja

na staničnu membranu, dok selen  kao dio enzima glutation

peroksidaze (GSH-Px) predstavlja drugu liniju obrane

uništavajući perokside prije nego ovi uspiju oštetiti membranu

stanice.

 

U preparatu Anima Sel selen se nalazi u organskom obliku, vezanom na aminokiselinu

metionin, pa se kao takav lako apsorbira, zadržava u tkivima i transportira u kolostrum i

mlijeko  životinja.  Veća koncentracija selena u kolostrumu znači ujedno i bolji zdravstveni

status podmlatka.

Dodavanjem selena u organskom obliku, poboljšana je njegova apsorpcija a također i veća

razina u mlijeku za otprilike 4 do 5 puta.

 

Upotrebom preparata  Anima Sel postižu se slijedeći pozitivni efekti:

- povećava reproduktivnu sposobnost

- poboljšava se imunitetni status

- podiže razina kvalitete mlijeka

- štiti se zdravlje vimena

- reducira infekcije vimena nakon teljenja

- poboljšava se aktivnost leukocita i uništavanje bakterija

- reducira trajanje mastitisa kod oboljelih krava

- smanjuje edem vimena kod prvotelkinja

- smanjuje broj somatskih stanica

- smanjuje se pojava zaostajanja posteljice

- smanjuje se pojava ovarijalnih cisti  i metritisa

- smanjuje pojavu degenerativnih promjena na mišićima posebno kod janjadi i teladi

 

Preparat se može upotrijebiti i kod ostalih domaćih životinja i to u slijedećim dozama

Svinje  –    300 grama na 100 kg gotove smjese

Perad  – 1000 grama na 100 kg gotove smjese

 

Anima Sel

Mineralna mješavina

-         za krave, svinje i perad

Sastav:

kalcij karbonat, pšenično krmno brašno, natrij klorid, krmni kvasac,  magnezij oksid, mono kalcij fosfat.

 

Dodaci hrani za životinje - Nutritivni dodaci (u 1 kg)

Vitamini

 

Spojevi elementa u tragovima

 

(3a700) Vitamin E   

9.000 mg

Mangan oksid (E5)

840 mg

 

 

Cink  oksid (3b603)

1.200 mg

 

 

Bakar(II) sulfat pentahidrat (3b405)

800 mg

 

 

Željezo(II) sulfat monohidrat (3b103)

3.330 mg

 

 

Organski  selenizirani kvasac (3b8.10)

21.700 mg

Pakiranje: 1 kg, 5 kg,  25 kg

 

 

Preporuke iz prakse

Tabelarni prikaz:

 

Junice 12 – 13 mjeseci starosti:

Mjesec dana prije prvog osjemenjivanja

2 tjedna prije osjemenjivanja

Pauza 5-7 dana

Ponoviti ukoliko se ne tjera 2 tjedna po

Ukoliko nema gonidbe radi se hormonska stimulacija

50 g dnevno

100 g dnevno

0

100 g dnevno

 

 

Krave:

Prije tjeranja daje se kroz 2 tjedna

Nakon teljenja kroz 2 tjedna

Nakon toga ide standardna hranidba

100 g dnevno

100 g dnevno

 

 

 

 Krave – 60 do 80 dana nakon poroda, ukoliko se krava ne tjera:

Kroz 2 tjedna daje se

Pauza 5 do 7 dana

Ponoviti ukoliko se ne tjera -2 tjedna po

Ukoliko nema gonidbe radi se hormonska stimulacija

50 do 80 g dnevno

0

50 do 80 g dnevno